หมวดหมู่:บุคคลที่เกิด 94 ปีก่อนคริสตกาล – ภาษาอื่น ๆ