หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 940 – ภาษาอื่น ๆ