หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 40 – ภาษาอื่น ๆ