หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 2010 – ภาษาอื่น ๆ