หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1980 – ภาษาอื่น ๆ