หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1940 – ภาษาอื่น ๆ