หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1910 - ภาษาอื่น ๆ