หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1830 – ภาษาอื่น ๆ