หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1790 – ภาษาอื่น ๆ