หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1720 – ภาษาอื่น ๆ