หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1640 – ภาษาอื่น ๆ