หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 140 – ภาษาอื่น ๆ