หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1340 – ภาษาอื่น ๆ