หมวดหมู่:ชาวฝรั่งเศสผู้ได้รับรางวัลโนเบล – ภาษาอื่น ๆ