หมวดหมู่:ก่อตั้งในศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตกาล – ภาษาอื่น ๆ