หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2555 – ภาษาอื่น ๆ