หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516 – ภาษาอื่น ๆ