หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1930 – ภาษาอื่น ๆ