สุลต่านไซนัล ราชิด มูอัซซัม ชะฮ์ที่ 2 – ภาษาอื่น ๆ