สุลต่านอะฮ์มัด ตาจุดดิน มูการ์รัม ชะฮ์ – ภาษาอื่น ๆ