สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ – ภาษาอื่น ๆ