สาธารณรัฐไอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1964 - ภาษาอื่น ๆ