สาธารณรัฐไอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1964 – ภาษาอื่น ๆ