สาธารณรัฐไนเจอร์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1996 - ภาษาอื่น ๆ