สาธารณรัฐไซปรัสในโอลิมปิกฤดูหนาว 1992 - ภาษาอื่น ๆ