สาธารณรัฐเอสโตเนียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1924 - ภาษาอื่น ๆ