สาธารณรัฐเบลารุสในโอลิมปิกฤดูหนาว 2014 - ภาษาอื่น ๆ