สาธารณรัฐเบลารุสในโอลิมปิกฤดูหนาว 1994 - ภาษาอื่น ๆ