สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย – ภาษาอื่น ๆ