สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจาน - ภาษาอื่น ๆ