สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย – ภาษาอื่น ๆ