สาธารณรัฐสังคมนิยมบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา - ภาษาอื่น ๆ