สาธารณรัฐลัตเวียในโอลิมปิกฤดูหนาว 2006 - ภาษาอื่น ๆ