สาธารณรัฐลัตเวียในโอลิมปิกฤดูหนาว 1936 – ภาษาอื่น ๆ