สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 4 (เชียงของ–ห้วยทราย) – ภาษาอื่น ๆ