สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์) – ภาษาอื่น ๆ