สหราชอาณาจักรโปรตุเกส บราซิล และแอลการ์ฟ – ภาษาอื่น ๆ