สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอลิมปิกฤดูร้อน 2000 - ภาษาอื่น ๆ