สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก – ภาษาอื่น ๆ