สมเด็จพระราชินีนาถโจนที่ 1 แห่งนาวาร์ – ภาษาอื่น ๆ