สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ – ภาษาอื่น ๆ