สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์ - ภาษาอื่น ๆ