สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก – ภาษาอื่น ๆ