สมเด็จพระราชาธิบดีอิสมาอิล นาซีรุดดิน ชาห์ – ภาษาอื่น ๆ