สงครามอังกฤษ-เนเธอร์แลนด์ครั้งที่หนึ่ง – ภาษาอื่น ๆ