สงครามอังกฤษ-เนเธอร์แลนด์ครั้งที่หนึ่ง - ภาษาอื่น ๆ