วิลเลียมเดอลาโพล ดยุกแห่งซัฟฟอล์กที่ 1 – ภาษาอื่น ๆ