วิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน (แบบเก่า)/ลงทะเบียน – ภาษาอื่น ๆ