วิกฤตการณ์สละราชสมบัติของพระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 8 – ภาษาอื่น ๆ