วิกฤตการณ์สละราชสมบัติของพระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 8 - ภาษาอื่น ๆ