วิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญรัสเซีย พ.ศ. 2536 - ภาษาอื่น ๆ