ลอร์ดออฟเดอะริงส์ ตอน กษัตริย์คืนบัลลังก์ - ภาษาอื่น ๆ