ลอร์ดออฟเดอะริงส์ ตอน กษัตริย์คืนบัลลังก์ – ภาษาอื่น ๆ