รายพระนามจักรพรรดิในยุคราชวงศ์เหนือ-ใต้ – ภาษาอื่น ๆ